پنل پیامک کاربری ۱۳۹۷-۴-۱۷ ۱۷:۴۲:۴۶ +۰۰:۰۰

پنل پیامک کاربری

پنل پیامک کاربری با کلیه امکانات و وب سرویس ها با پایین ترین تعرفه کشور پیامک ارسال کنید و حرفه خود را تبلیغ کنید

کلیه پنل ها دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند

امکان ارسال پیامک خدماتی از خط اشتراکی بلک لیست و خط عمومی

پنل پیامک کاربری

 • ارسال پیامک نقشه,کد پستی,کشوری,منطقه,محله,مشاغل ,رده سنی,جنسیت,غیره
 • ارسال پیام صوتی (با قابلیت تبدیل متن به صوت)
 • دارای منشی,نظرسنجی,نوبت دهی,غیره
 • دارای کنترل پنل از موبایل (نسخه اندروید بزودی)
 • سرویس ارزش افزوده VAS (شارز معکـوس-دریافت هزینه از گیرنده)
 • ایجاد آهنگ پیشواز اختصاصی (همراه اول , ایرانسل)

بسته کاربری پیشنهادی

تعرفه86,7ریال
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 1 خط اختصاصی ۱۳ رقمی
 • قیمت ۱۰۴۹۰۰ تومان
مشاهده دمو
شارژ حساب

لیست پکیج پنل پیامک کاربری

بسته کاربری برنزی

تعرفه100,3ریال
 • 1000 اعتبار هدیه
 • 2 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۱۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری نقره ای

تعرفه96,0ریال
 • 2000 اعتبار هدیه
 • 3 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۲۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری طلایی

تعرفه92,6ریال
 • 3000 اعتبار هدیه
 • 3 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۴۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری الماس

تعرفه89,2ریال
 • 5000 اعتبار هدیه
 • 4 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۶۴۹۰۰ تومان

بسته کاربری ویژه

تعرفه87,5ریال
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 4 خط اختصاصی ۱۴ رقمی
 • قیمت ۱۰۴۹۰۰ تومان

قیمت خطوط پنل پیامک کاربری

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه انتخابی غیر انتخابی
۱ ۱۴ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۲۵۹۹۹۰ ۱۵۹۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۶۳۹۹۹۰ ۳۳۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxx ۱۰۸۹۹۹۰ ۵۸۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxx ۲۱۳۹۹۹۰ ۱۰۸۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۱۰۰۰xxxxxx ۲۹۳۹۹۹۰ ۱۴۳۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۱۰۰۰xxxxx ۳۶۳۹۹۹۰ ۱۸۳۹۹۹۰
۷ ۸ رقمی ۱۰۰۰xxxx ۵۱۳۹۹۹۰ ۲۶۳۹۹۹۰

قیمت ها به ریال میباشد

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۲ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxxx ۱۷۳۹۹۹۰
۲ ۱۱ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxx ۲۱۳۹۹۹۰
۳ ۱۰ رقمی ۲۰۰۰xxxxxx ۳۳۳۹۹۹۰
۴ ۹ رقمی ۲۰۰۰xxxxx ۶۲۳۹۹۹۰
۵ ۸ رقمی ۲۰۰۰xxxx ۱۱۲۳۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۵۹۹۹۰
۲ ۱۲ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxx ۶۸۹۹۹۰
۳ ۱۰ رقمی ۳۰۰۰xxxxxx ۷۸۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۵ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۳ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxx ۱۵۹۹۹۰
۴ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxx ۲۵۹۹۹۰
۵ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxx ۳۵۹۹۹۰
۶ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxx ۶۳۹۹۹۰
۷ ۹ رقمی ۵۰۰۰۱xxxx ۸۸۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxx ۱۵۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxx ۲۵۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxx ۳۵۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxx ۶۳۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۲xxxx ۸۸۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxx ۱۵۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxx ۲۸۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxx ۳۶۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxx ۶۳۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۴xxxx ۹۸۹۹۹۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxx ۲۳۹۹۹۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxx ۳۵۹۹۹۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxx ۴۳۹۹۹۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxx ۶۳۹۹۹۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۵xxxx ۸۸۹۹۹۰

قیمت خطوط متناظر

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۹xxxxxxxxx ۱۰۹۹۰

قیمت خط اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۱ رقمی ۰۲۱xxxxxxxx ۹۹۹۹۰

برخی امکانات پنل پیامک کاربری

پنل پیامک کاربری مناسب خود را انتخاب و در کمتر از ۳ دقیقه دریافت نمایید

۱- انتخاب پنل ۲-تکمیل ثبت نام ۳-دریافت اطلاعات و کد فعالسازی ۴-ورود به سامانه و ارسال مدارک

سفارش پنل پیامک