سامانه پیامک کاربری۱۴۰۰-۴-۱۶ ۱۳:۰۶:۱۳ +۰۰:۰۰

سامانه پیامک کاربری

پنل اس ام اس کاربری (تعرفه پیامک ۱۰۱ ریال) با کلیه امکانات و وب سرویس ها با پایین ترین تعرفه کشور پیامک ارسال کنید و حرفه خود را تبلیغ کنید

کلیه پنل های پیامک دارای گزارش ارسال و بازگشت هزینه بوده و بدون هزینه تمدید سالیانه و بدون محدودیت زمانی میباشند

امکان ارسال پیامک خدماتی از خط اشتراکی بلک لیست و خط عمومی و ارسال سیم کارتی

ماسک اس ام اس مجری سامانه پیامک کشور در بابل

سامانه پیامک کاربری

 • ارسال پیامک نقشه,کد پستی,کشوری,منطقه,محله,مشاغل ,رده سنی,جنسیت,غیره
 • ارسال پیامک صوتی (با قابلیت تبدیل متن به صوت)

 • دارای منشی,نظرسنجی,نوبت دهی,غیره
 • دارای کنترل پنل از موبایل (نسخه اندروید بزودی)
 • سرویس ارزش افزوده VAS (شارز معکـوس-دریافت هزینه از گیرنده)
 • ایجاد آهنگ پیشواز اختصاصی (همراه اول , ایرانسل)
 • ارسال پیامک انبوه با سیم کارت

پنل کاربری پیشنهادی

تعرفه102ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 2 خط ۱۱ رقمی و ۱۲ رقمی
 • قیمت ۱۹۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۱۵۹۰۰۰ تومان
مشاهده دمو
شارژ حساب

لیست پکیج سامانه پیامک کاربری

بهترین سامانه پیام کوتاه ایران

پنل کاربری ویژه

تعرفه103ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 10000 اعتبار هدیه
 • 2 خط ۱۱ رقمی و ۱۲ رقمی
 • قیمت ۱۴۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۱۱۹۰۰۰ تومان

پنل کاربری الماس

تعرفه105ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 5000 اعتبار هدیه
 • 2 خط ۱۱ رقمی و ۱۳ رقمی
 • قیمت ۱۰۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۸۹۰۰۰ تومان

پنل کاربری طلایی

تعرفه109ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 3000 اعتبار هدیه
 • 2 خط ۱۱ رقمی و ۱۳ رقمی
 • قیمت ۷۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۵۹۰۰۰ تومان

پنل کاربری نقره ای

تعرفه113ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 2000 اعتبار هدیه
 • 1 خط اختصاصی ۱۳ رقمی
 • قیمت ۴۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۳۹۰۰۰ تومان

پنل کاربری برنزی

تعرفه118ریال
 • ارزان ترین سامانه پیامک کاربری
 • 1000 اعتبار هدیه
 • 1 خط اختصاصی ۱۳ رقمی
 • قیمت ۲۹۰۰۰ تومان
 • با تخفیف ۱۹۰۰۰ تومان

قیمت خطوط سامانه پیامک کاربری

ارزان ترین سامانه پیامک کاربری ایران

قیمت خطوط اپراتور ۱۰۰۰

رهیاب رایانه گستر – اپراتور اصلی پیامک ۱۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه انتخابی غیر انتخابی
۱ ۱۴ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxxx ۶۱۰۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxxx ۸۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxxx ۱۸۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۱۰۰۰xxxxxxx ۲۵۵۰۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۱۰۰۰xxxxxx ۶۰۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۱۰۰۰xxxxx ۸۹۰۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰۰۰
۷ ۸ رقمی ۱۰۰۰xxxx ۳۵۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰

قیمت ها به ریال میباشد

قیمت خطوط اپراتور ۲۰۰۰

آتیه داده پرداز – اپراتور اصلی پیامک ۲۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۲ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxxx ۱۷۰۰۰۰۰
۲ ۱۱ رقمی ۲۰۰۰xxxxxxx ۲۱۰۰۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی ۲۰۰۰xxxxxx ۳۳۰۰۰۰۰
۴ ۹ رقمی ۲۰۰۰xxxxx ۶۲۰۰۰۰۰
۵ ۸ رقمی ۲۰۰۰xxxx ۱۱۲۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۳۰۰۰

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) – اپراتور اصلی پیامک ۳۰۰۰

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰
۲ ۱۲ رقمی ۳۰۰۰xxxxxxxx ۶۵۰۰۰۰
۳ ۱۰ رقمی ۳۰۰۰xxxxxx ۷۵۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۱

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۱

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۵ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxxx رایگان
۲ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۳ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxxx ۷۵۰۰۰۰
۴ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxxx ۱۳۵۰۰۰۰
۵ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxxx ۲۷۰۰۰۰۰
۶ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۱xxxxx ۵۰۰۰۰۰۰
۷ ۹ رقمی ۵۰۰۰۱xxxx ۷۰۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۲

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۲

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxxx ۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxxx ۸۵۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۲xxxxx ۳۶۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۲xxxx ۵۶۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۴

ارمغان راه طلایی – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۴

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxxx ۱۲۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxxx ۳۵۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxxx ۱۲۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۴xxxxx ۲۱۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۴xxxx ۳۷۰۰۰۰۰

قیمت خطوط اپراتور ۵۰۰۰۵

راهکار سرزمین هوشمند – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۵

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxxx ۱۰۰۰۰
۲ ۱۳ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxxx ۲۰۰۰۰۰
۳ ۱۲ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxxx ۸۵۰۰۰۰
۴ ۱۱ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxxx ۲۰۰۰۰۰۰
۵ ۱۰ رقمی ۵۰۰۰۵xxxxx ۳۶۰۰۰۰۰
۶ ۹ رقمی ۵۰۰۰۵xxxx ۵۶۰۰۰۰۰

قیمت خطوط متناظر

قیمت خط اپراتور ۵۰۰۰۹

رهیاب پیام گستران – اپراتور اصلی پیامک ۵۰۰۰۹

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۹xxxxxxxxx ۸۵۰۰۰۰

قیمت خط اپراتور ۰۲۱ و ۰۲۶

پیام افزار پیک آسا (آسانک) – اپراتور اصلی پیامک ۰۲۱-۰۲۶

ردیف تعداد ارقام نمونه قیمت به ریال
۱ ۱۱ رقمی ۰۲۱xxxxxxxx ۱۶۰۰۰۰

برخی امکانات سامانه پیامک کاربری

اعطای سامانه پیامک کاربری تبلیغاتی و خدماتی

سامانه پیامک کاربری

آخرین بروزرسانی : ۱۵ تیر ۱۴۰۰

سامانه پیامک کاربری مناسب خود را انتخاب و در کمتر از ۳ دقیقه دریافت نمایید

۱- انتخاب سامانه پیامک کاربری ۲-تکمیل ثبت نام کاربری ۳-دریافت اطلاعات و کد فعالسازی ۴-ورود به سامانه پیامک و ارسال مدارک

خرید پنل اس ام اس